Billet Dökümhanesi

Alüminyum billet üretimi için gerekli yatırım fizibilite çalışmalarının yapılması, makine ve kapasite hesaplanması, projelendirilmesi ve devreye alınması konularında danışmanlık ve destek hizmetleri veriyoruz. Ayrıca laboratuvar ölçeğinde billet döküm sistemlerinin kurularak alaşım çalışmalarının yapılabilmesi için destek oluyoruz.
bil1
bil2
billet3
bil4